Line สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย

สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย วัดมเหยงคณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านปฏิบัติวิปัสสนา

ปัจจุบันได้ สร้าง line เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของสถาบันฯ และสอบถามเกี่ยวกับคอร์สปฏิบัติฯต่างๆ

ขอเชิญท่านที่สนใจ ต้องการติดตามข่าวสารเรื่องคอร์สปฏิบัติวิปัสสนา สามารถเป็นเพื่อน line

สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย วัดมเหยงคณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านปฏิบัติวิปัสสนา

ปัจจุบันได้ สร้าง line เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของสถาบันฯ และสอบถามเกี่ยวกับคอร์สปฏิบัติฯต่างๆ

ขอเชิญท่านที่สนใจ ต้องการติดตามข่าวสารเรื่องคอร์สปฏิบัติวิปัสสนา สามารถเป็นเพื่อน line สถาบันฯได้ค่ะ

https://sites.google.com/view/enteringvippassa

https://sites.google.com/view/enteringvippassa