สาขาวัดมเหยงคณ์

สาขาที่ / สำนัก ที่อยู่ สถานะ
สํานักกรรมฐาน ทุ่งหินเทิน ม.5 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 รับรอง
สํานักกรรมฐาน ปรมัตถภาวนา(ดอยภูโอบ) ม.6 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330 รับรอง
สํานักกรรมฐาน ป่ารังสีธรรม ม.1 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 รับรอง
สํานักกรรมฐาน ดอยเวียงโขง 384 ม.5 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 รับรอง
สํานักกรรมฐาน พระธาตุแสนเมือง ม.1 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 รับรอง
สํานักกรรมฐาน เจติยบรรพต(ภูผาผึ้ง) บ้านหนองผักแว่น ม.9 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 รับรอง
วัดบุ่งอ้ายเจี้ยม ม.5 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61660 รับรอง
วัดป่าริมน้ำชี 20 ม.3 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 รับรอง
สํานักกรรมฐาน ภูธารธรรม ม.10 บ้านหนองหิน ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 รับรอง
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์4) ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 รับรอง
สำนักกรรมฐาน สวนพุทธรักษา ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 รับรอง
สำนักกรรมฐาน พุทธอุทยานภาวนาเขมคุณ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 รับรอง
สำนักกรรมฐาน ภูเย็นเห็นธรรม ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250 รับรอง
สำนักกรรมฐาน ป่าสัก ต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 รับรอง