แผนที่การเดินทางมาวัดมเหยงคณ์ (ช่วงการปิดซ่อมสะพานเส้นทางเดิม)

แผนที่การเดินทางมาวัดมเหยงคณ์ (ช่วงการปิดซ่อมสะพานเส้นทางเดิม)

>เมื่อผ่านแยกเข้า ถ.สายเอเซียแล้ว

>ตรงไปถึงไฟแดงที่สอง (แยกวัดพระญาติการาม )

>>>เลี้ยวขวา และวิ่งตามถนนหลักประมาณ 2.2 กม.

จะพบ “ถ.หันตราซอย 5” ซึ่งเป็นทางเข้าสู่ประตู 2 ของวัดฯที่เดินทางได้สะดวกกว่ามาก

โดยท่านสามารถตั้ง google maps เป็น “หันตรา ซอย 5” ตั้งแต่ต้น

https://goo.gl/maps/Kfti351j6qpwH3jG8

ฝึกจิตกับชีวิตประจำวัน ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น.

ธรรมะออนไลน์ ฝึกจิตกับชีวิตประจำวัน โครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อคนทำงาน และผู้ที่ไม่มีเวลาเก็บตัวปฏิบัติธรรม โดยฝึกการเจริญสติไปพร้อมกับการทำงาน

โดยจะส่ง link ให้ท่านทุกวัน เวลา 5.00 น.
– สอนนำเดินจงกรม
– สอนนำนั่งสมาธิ
– ธรรมบรรยาย

ท่านสามารถบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น.

พบครูบาอาจารย์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรับคำแนะนำการปฏิบัติ และสอบถามปัญหาธรรม
หรือติดตามชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง
Youtube “วัดมเหยงคณ์ Official Channel”
และ
เฟสบุ๊ค “วัดมเหยงคณ์ สารธรรม”
สมัครได้ที่
https://activity.watmahaeyong.or.th/existing_user_01.php

ติดต่อสอบถาม
พี่เลี้ยงป๋อม Line ID : harisavan

Line สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย

สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย วัดมเหยงคณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านปฏิบัติวิปัสสนา

ปัจจุบันได้ สร้าง line เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของสถาบันฯ และสอบถามเกี่ยวกับคอร์สปฏิบัติฯต่างๆ

ขอเชิญท่านที่สนใจ ต้องการติดตามข่าวสารเรื่องคอร์สปฏิบัติวิปัสสนา สามารถเป็นเพื่อน line

สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย วัดมเหยงคณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านปฏิบัติวิปัสสนา

ปัจจุบันได้ สร้าง line เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของสถาบันฯ และสอบถามเกี่ยวกับคอร์สปฏิบัติฯต่างๆ

ขอเชิญท่านที่สนใจ ต้องการติดตามข่าวสารเรื่องคอร์สปฏิบัติวิปัสสนา สามารถเป็นเพื่อน line สถาบันฯได้ค่ะ

https://sites.google.com/view/enteringvippassa

https://sites.google.com/view/enteringvippassa