5 ธ.ค.65 โครงการมอบทุนสงเราะห์ผู้สูงอายุ

โครงการมอบทุนสงเราะห์ผู้สูงอายุ 5 ธันวาคม 2565
ร่วมบุญโดยโอนเงินผ่านธนาคาร..กรุงเทพ
ชื่อบัญชี “วัดมเหยงคณ์ (ทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ)”
สาขา..ตลาดเจ้าพรหม
บัญชีเลขที่.. 478-4-35217-3
ส่งสลิบการโอนพร้อมระบุ ” โครงการเอื้ออาทร ”
มายัง LINE ID:@mahaeyong
สอบถามรายละเอียดโทร..082-233-3848 / 082-233-8858

3 ธ.ค.65 โครงการเอื้ออาทรบ้านใกล้วัด

โครงการเอื้ออาทรบ้านใกล้วัด 3 ธันวาคม 2565
มอบข้าวสารอาหารแห้ง 1,300 ครอบครัว
ร่วมบุญโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธอส ชื่อบัญชี “วัดมเหยงคณ์ (เพื่อสาธารณะสงเคราะห์)”
บัญชีเลขที่ 083-71- 000577-3
ส่งสลิบการโอนพร้อมระบุ ” โครงการเอื้ออาทร ”
มายัง LINE ID:@mahaeyong
สอบถามรายละเอียดโทร..082-233-3848 / 082-233-8858

(21 ตค.65) อบรมกรรมฐาน คอร์ส 15-22 ต.ค.65