ศาลาโรงน้ำปานะ เขตกรรมฐานสงฆ์

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ “ศาลาโรงน้ำปานะ” เขตกรรมฐานสงฆ์

ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

————————————————

โอนปัจจัยผ่านธนาคาร กรุงเทพ

สาขา ตลาดเจ้าพรหม

บัญชีเลขที่ 478-0-61667-0

ส่งสลิบการโอนและวัตถุประสงค์ ” ศาลาโรงน้ำปานะ ”

ได้ที่ LINE ID:@mahaeyong

รายละเอียดโทร 082-233-3848 / 082-233-8858

บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพเพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการติดบ้าน และผู้พิการทั่วไป

มูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์ โดยดำริของ หลวงพ่อ สุรศักดิ์ เขมรังสี

ขอเชิญร่วมทำบุญ “บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพเพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการติดบ้าน และผู้พิการทั่วไป”

จำนวน 79 ราย มูลค่าโครงการรวม 85,000 บาท

ร่วมบริจาคได้ที่

ธ.กรุงเทพฯ บช. มูลนิธิสุปฏิปันโน เลขที่ 478-4-28899-7

แจ้งโอน line id : @sp09

โดยระบุว่า “โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง”

สอบถามได้ที่ 065-393-8855

เจดีย์โถงกลางของอุโบสถ

ก่อสร้างเจดีย์โถงกลางของอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร

( กำลังก่อสร้าง ) เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดกว้าง ๑๐ ศอก สูง ๒๖ ศอก งบประมาณการก่อสร้าง ๑๗.๑ ล้านบาท

ร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่าน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา อยุธยา

ชื่อบัญชี ” สร้างเจดีย์อุโบสถ ” โดย วัดมเหยงคณ์

บัญชีเลขที่ 575-468130-2

ส่งสลิบการโอนมายัง LINE ID:@mahaeyong

งานบุญแทนคุณแผ่นดิน ปี2565

งานบุญแทนคุณแผ่นดิน ปี2565″

ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญต่าง ๆ อาทิ ไถ่ชีวิตปลา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ แจกข้าวสารอาหารแห้ง โครงการเอื้ออาทรบ้านใกล้วัด จำนวน 1,300 ครอบครัว ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ฯลฯ
ตั้งแต่เวลา 05.00 – 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
มอบทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเขตตำบลหันตรา

ร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพ
—————————-
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุงเทพ
สาขา ตลาดเจ้าพรหม
ชื่อบัญชี วัดมเหยงคณ์
บัญชีเลขที่ 478-061667-0
(LINE messenger) : @mahaeyong
รายละเอียด
โทร. 082-233-8858 / 082-233-3848

5 ธ.ค.65 โครงการมอบทุนสงเราะห์ผู้สูงอายุ

โครงการมอบทุนสงเราะห์ผู้สูงอายุ 5 ธันวาคม 2565
ร่วมบุญโดยโอนเงินผ่านธนาคาร..กรุงเทพ
ชื่อบัญชี “วัดมเหยงคณ์ (ทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ)”
สาขา..ตลาดเจ้าพรหม
บัญชีเลขที่.. 478-4-35217-3
ส่งสลิบการโอนพร้อมระบุ ” โครงการเอื้ออาทร ”
มายัง LINE ID:@mahaeyong
สอบถามรายละเอียดโทร..082-233-3848 / 082-233-8858

3 ธ.ค.65 โครงการเอื้ออาทรบ้านใกล้วัด

โครงการเอื้ออาทรบ้านใกล้วัด 3 ธันวาคม 2565
มอบข้าวสารอาหารแห้ง 1,300 ครอบครัว
ร่วมบุญโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธอส ชื่อบัญชี “วัดมเหยงคณ์ (เพื่อสาธารณะสงเคราะห์)”
บัญชีเลขที่ 083-71- 000577-3
ส่งสลิบการโอนพร้อมระบุ ” โครงการเอื้ออาทร ”
มายัง LINE ID:@mahaeyong
สอบถามรายละเอียดโทร..082-233-3848 / 082-233-8858