เชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระเจดีย์ 3 องค์


เชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระเจดีย์ 3 องค์ ณ มณฑลพิธีวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 (วันมาฆบูชา) เวลา 16.59 น.
พระเจดีย์ 3 องค์ เนื้อสำริด(Silicon Bronze) ตั้งอยู่ ณ โถงกลางอุโบสถประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ มุขเด็จประดิษฐานพระอรหันตธาตุอัครสาวก
ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพได้ทั้งองค์ หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทา
• ประธานใหญ่ 1,000,000 บาท
• ประธาน 100,000 บาท
ร่วมบุญได้ทางบัญชี “สร้างเจดีย์อุโบสถ” โดยวัดมเหยงคณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ 575-4-68130-2

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด