บวชเนกขัมมภาวนา 3-4 วัน

บวชเนกขัมมภาวนา อบรมวิปัสนากรรมฐาน (คอร์ส 3-4 วัน)
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัส (โควิด-19) จึงได้งดบวชเนกขัมมะ ประจำวัน เปลี่ยนเป็นคอร์สปฏิบัติ 3-4 วัน ซึ่งต้องสมัครล่วงหน้า ผ่านช่องทาง ไลน์ LINE ID : @mahaeyong

กฎระเบียบและข้อวัตรปฏิบัติของบวชเนกขัมมภาวนา
ก่อนที่ท่านจะกรอกใบสมัครเข้าบวชปฏิบัติ  กรุณาอ่านกฎระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติของผู้เข้าบวชปฏิบัติให้จบก่อน  หากท่านคิดว่าปฏิบัติตามไม่ได้ กรุณา งดสมัคร และต้อง สมัครบวชล่วงหน้า ที่ไลน์วัดมเหยงคณ์ Line ID : @mahaeyong  และได้รับการยืนยันแล้ว จึงจะเข้าบวชปฏิบัติได้

  1. รับสมัครเฉพาะผู้มีความตั้งใจจริงๆ ในการจะอบรมเจริญสติปัญญา และอายุมากกว่า 12 ปีเท่านั้น
  2. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องไม่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัส COVID 19 ในช่วง 1 เดือนก่อนเข้าบวชปฏิบัติ
  3. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องไม่เคยใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID 19 ในช่วง 1 เดือนก่อนเข้าบวชปฏิบัติ
  4. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องไม่อยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน และต้องไม่มีอาการไข้ 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าบวชปฏิบัติ
  5. ผู้สมัครเข้าบวชปฏิบัติ จะต้องอยู่ปฏิบัติจนครบตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้
  6. ผู้สมัครเข้าบวชปฏิบัติ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  12 ปีขึ้นไป
  7. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องสำรวมวาจา  ไม่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน  ระหว่างเข้าบวชปฏิบัติ
  8. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต ในช่วงที่บวชปฏิบัติ เราจะเก็บโทรศัพท์ตอนลงทะเบียนและคืนให้ตอนลาศีล หากพบ หรือพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะขอให้ออกทันที และปฏิเสธการรับในครั้งต่อไป
  9. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องถือศีล 8 เว้นการประดับตกแต่งร่างกายทุกชนิด เช่น แต่งหน้า ทาแป้ง ทาปาก       ทาเล็บ ถอดเครื่องประดับทุกชนิด เช่นสร้อย แหวน ต่างหู  เครื่องดื่มประเภท ไมโล โอวัลติน ไวตามิลค์ และนมทุกชนิด จัดเป็นอาหาร  จะต้องไม่รับประทานหลังจากเวลาเที่ยงวัน  (12.00น.) จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่    (การรับประทานอาหาร / ดื่มน้ำ ให้นั่งรับประทาน ไม่ยืนดื่มน้ำ)
  10. ผู้บวชปฏิบัติ จะต้องลงสู่ลานธรรมปฏิบัติและแยกกันปฏิบัติตามลำพัง ตามกำหนดการ โดยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรทำเสียงดังจะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังปฏิบัติ  เช่น เดินลากรองเท้าให้เกิดเสียงดัง และไม่ควรใช้ถุงพลาสติกที่มี  เสียงดัง
  11. การแต่งกาย เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

สุภาพบุรุษ   ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมภาวนา  หรือสวมเสื้อ และกางเกงสุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

สุภาพสตรี   ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมภาวนา  ผ้าถุง  เสื้อแขนสามส่วน  ผ้าสไบสีขาว ถ้าผมยาว ควรรวบขึ้นให้เรียบร้อย  ถ้าทาเล็บ ต้องล้างออกให้หมด

  1. ผู้บวชปฏิบัติ เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถมาเข้าบวชปฏิบัติตามกำหนดได้   ต้องแจ้งยกเลิกให้ทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน    3  วัน  มิฉะนั้น  จะถูกตัดสิทธิ์ในครั้งต่อไป

  ของใช้ที่ต้องเตรียมมาเอง

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ไม่ต้องถ่ายสำเนา
  2. เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอผลัดเปลี่ยนสวมใส่ ชุดบวช นุ่งขาว ห่มขาว ถ้าไม่มีสามารถยืมจากวัดได้  2 ชุด
  3. เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม, สบู่, แชมพู, หวี, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน ฯลฯ
  4. ยาประจำตัวสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
  5. แมสและเจลพกพา
  6. กระติกน้ำเพื่อใช้ตักน้ำดื่มส่วนตัว
  7. ผ้าพลาสติกเพื่อปูนั่งที่ลานธรรมและนั่งรับประทานอาหาร
      (ไม่ควรนำสิ่งของมีค่ามา  หรือถ้ามีควรนำติดตัวไว้เสมอ)

ข้อปฏิบัติขณะอยู่ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ

–   เมื่อเข้ามาในวัดจะต้องสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ เช็คอิน และเมื่อออกจากวัดต้องทำการเช็คเอาท์ทุกครั้ง
–   ผู้บวชปฏิบัติ ต้องเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือสำหรับใช้ส่วนตัวมาด้วย ส่วนตามสถานที่ ต่างๆภายในวัด ทางวัดจะเตรียมเจล/แอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้
–   ผู้บวชปฏิบัติ  ต้องไม่ออกนอกวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการเข้าบวชปฏิบัติ
–  ผู้บวชปฏิบัติ   ต้องใส่แมสตลอดเวลา (ยกเว้นเวลานอน)
–  ปฏิบัติรวมที่ลานอมตธรรม ให้เดินจงกรมหรือนั่งปฏิบัติ เว้นระยะห่าง เมตร
–  จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล ให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ และตารางการปฏิบัติ ดูแลการใส่แมส การเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด   

ค่าใช้จ่ายผู้เข้าบวชปฏิบัติไม่ต้องเสียค่าสมัคร  หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  หากประสงค์จะทำบุญ ก็สามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

กำหนดการวันเปิด บวชเนกขัมมภาวนา คอร์ส 3-4 วัน

เวลา วันแรก เปิดอบรม
09.00 น. ปฐมนิเทศ
09.30 น. พิธีรับกรรมฐาน
10.00 น. เริ่มพิธีบวชปฏิบัติ (ณ ลานอมตธรรม)
11.00 น. รับประทานอาหารเพล และพักอิริยาบถ อย่างมีสติ
13.00 น. เดินจงกรมและนั่งเจริญภาวนา ฟังอบรม/ถามปัญหาธรรม (ณ ลานอมตธรรม)
15.30 น. ดื่มน้ำปานะ อย่างรู้สึกตัว
16.00 น. เจริญสติ ฝึกระลึก รู้สึกตัวกับการกวาดลานวัด ทำความสะอาดศาลา หรือที่พักและสรีระกิจ
17.00 น. นั่งเจริญภาวนา (ณ ระเบียงรอบริมสระน้ำมุจลินท์ หรือภายในถ้ำวิมุตติสุข หรือดาดฟ้า)
18.00 น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ ภารกิจส่วนตัว อย่างมีสติ
18.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งเจริญภาวนา (ณ ลานอมตธรรม)
19.30 น. ทำวัตรเย็น
20.00 น. ฟังธรรม พร้อมเจริญสติ
21.00 น.  กลับที่พัก เตรียมตัวพักผ่อน
เวลา วันที่ 2 , 3
04.00 น.  ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
04.30 น. นั่งเจริญกรรมฐาน (ณ ลานอมตธรรม)
06.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ 15 นาที) เดินจงกรมเป็นแถวไปเตรียมอาหารใส่บาตร
06.30 น.  ใส่บาตรพระสงฆ์ (บริเวณนอกรั้วหน้าวัด)
07.30 น. พร้อมกันที่ ลานอมตธรรม ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
08.00 น.  ตั้งแถวตักอาหารแล้วแยกนั่งรับประทาน เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
09.30 น. เดินจงกรม – นั่งเจริญภาวนา ฟังอบรม (ณ ลานอมตธรรม)
11.00 น. รับประทานอาหารเพล และพักอิริยาบถ อย่างมีสติ
13.00 น. เดินจงกรมและนั่งเจริญภาวนา ฟังอบรม /ถามปัญหาธรรม (ณ ลานอมตธรรม)
15.30 น. ดื่มน้ำปานะ  อย่างรู้สึกตัว
16.00 น.  เจริญสติ  ฝึกระลึก รู้สึกตัวกับการกวาดลานวัด ทำความสะอาดศาลา หรือที่พัก และสรีระกิจ
17.00 น. นั่งเจริญภาวนา  (ณ ระเบียงรอบริมสระน้ำมุจลินท์ หรือถ้ำวิมุตติสุข ภายใน  หรือดาดฟ้า)
18.00 น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ ภารกิจส่วนตัว อย่างมีสติ
18.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งเจริญภาวนา (ณ ลานอมตธรรม)
19.30 น. ทำวัตรเย็น
20.00 น. ฟังธรรม พร้อมเจริญสติ
21.00 น.  กลับที่พัก เตรียมตัวพักผ่อน
เวลา วันลาศีล
04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
04.30 น. นั่งเจริญกรรมฐาน (ณ ลานอมตธรรม)
06.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ 15 นาที) เดินจงกรมเป็นแถวไปเตรียมอาหารใส่บาตร
06.30 น.  ใส่บาตรพระสงฆ์ (บริเวณนอกรั้วหน้าวัด)
07.30 น. พร้อมกันที่ ลานอมตธรรม ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
08.00 น.  ตั้งแถวตักอาหารแล้วแยกนั่งรับประทาน เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
09.30 น. เดินจงกรม – นั่งเจริญภาวนา ฟังอบรม (ณ ลานอมตธรรม)
11.00 น. รับประทานอาหารเพล และพักอิริยาบถ อย่างมีสติ
13.00 น. พิธีลาศีล – คืนสิ่งของที่ยืมจากวัด และป้ายติดหน้าอก