ถ่ายทอดสด

ร่วมสดับตรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ในเวลา 20.00 น. ของทุกวัน ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสัญญาณทาง Facebook : วัดมเหยงคณ์ สารธรรม , Youtube : วัดมเหยงคณ์ Official Channel และเว็บไซด์ watmahaeyong.or.th


รายการถ่ายทอดสดย้อนหลัง