สมัครปฎิบัติธรรม

รายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อแผนกบริหารกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ Lind ID : @mahaeyong

กำหนดเปิดรับสมัครคอร์สั้น 3-4 วัน เดือนกุมภาพันธ์ 2565


คอร์สั้น 3 วัน คนเก่า-คนใหม่: 18 – 20 ก.พ. 65 รับผู้ปฎิบัติ 200 ท่าน

สมัครลงทะเบียน : 18 – 20 ก.พ. 65


คอร์สั้น 4 วัน คนเก่า-คนใหม่: 21 – 24 ก.พ. 65 รับผู้ปฎิบัติ 200 ท่าน

สมัครลงทะเบียน : 21 – 24 ก.พ. 65


กำหนดเปิดรับสมัครคอร์สยาว เดือนกุมภาพันธ์ 2565

1. กรรมฐาน Online รุ่นที่ 28 : เดือนกุมภาพันธ์ (คนเก่า) (คอร์สออนไลน์) วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
* หมายเหตุ ต้องเคยเข้าคอร์สกรรมฐานของวัดมเหยงคณ์ หรือสำนักสาขาฯ ที่ไม่ต่ำกว่า 7 วัน มาอย่างน้อย 2 ครั้ง ต้องสามารถปลีกเวลามาปฏิบัติฯ ตามตารางที่กำหนดให้ โดยไม่ติดหน้าที่การงานใด ๆ


2. คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน เดือนกุมภาพันธ์ (คนใหม่) ณ วัดมเหยงคณ์ วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ปิดรับสมัคร


3. คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำนักปรมัตถภาวนาดอยภูโอบ (สาขา 2 วัดมเหยงคณ์) วันอังคารที่ 1 ถึง วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565


4. คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน เดือนมีนาคม (คนเก่า) ณ วัดมเหยงคณ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565


5. กรรมฐาน Online รุ่นที่ 29 : เดือนมีนาคม (คนใหม่) (คอร์สออนไลน์) วันเสาร์ที่ 12 ถึง วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565


6. คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน เดือนมีนาคม (คนเก่าพิเศษ) ณ วัดมเหยงคณ์ วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565