(7 ก.ย.65) อบรมกรรมฐาน คอร์สชมรมกัลยาณธรรม 1-8 ก.ย.65