สมัครปฎิบัติธรรม

สมัครปฎิบัติธรรม


หลักฐานการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน, ผู้ปฏิบัติเก่าไม่ต้องใช้รูปถ่าย)
– สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ(ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก)
หลักเกณฑ์การรับสมัคร
– รับสมัครเฉพาะผู้มีความตั้งใจจริงๆ ในการจะอบรมเจริญสติปัญญา เท่านั้น
– รับรุ่นละ 100 ท่าน ทั้ง ชาย–หญิง ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
– คนใหม่ คือผู้ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วันขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นวิปัสสนาจารย์ ให้สมัครเข้ารอบ คนใหม่
– คนเก่า คือผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วันขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นวิปัสสนาจารย์ หมายรวมถึงเคยปฏิบัติที่สาขาหรือที่อื่นๆ ด้วย ก็นับเป็นคนเก่า ให้สมัครเข้ารอบ คนเก่า
– คนเก่าพิเศษ คือผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วันตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นวิปัสสนาจารย์ สามารถสมัครเข้ารอบ คนเก่าพิเศษ(เป็นคอร์สที่หลวงพ่อไม่ลงสอน ไม่มีการสอบอารมณ์ ใช้วีดีทัศน์ และเสียงธรรมเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย
– ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากประสงค์จะทำบุญ ก็บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

*หมายเหตุ
สมัครเข้าปฏิบัติที่วัดมเหยงคณ์ได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งคนใหม่ คนเก่า และคนเก่าพิเศษ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าปฏิบัติกรรมฐานเป็นจำนวนมาก เพื่อเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกัน แต่ท่านสามารถสมัครเข้าปฏิบัติได้ที่ คอร์สวิปัสสนาตกรรมฐานตามสาขาของวัดมเหยงคณ์ หรือที่อื่นๆ ที่มีพระภาวนาเขมคุณ(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ไปเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ได้ไม่จำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ากรรมฐานกับวัดมเหยงคณ์ สามารถเลือกกรอกใบสมัครตามเดือนที่สนใจได้ ตรวจสอบวันที่เข้าคอร์ส สถานที่ คนใหม่หรือคนเก่าให้ชัดเจน ก่อนสมัคร หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว กรุณา

1. แจ้งชื่อ เบอร์โทรฯ และคอร์สเดือนที่สมัครทางไลน์ เพิ่มเพื่อนใน line @mhy95 “กรรมฐานวัดมเหยงคณ์”


2. ผู้ปฏิบัติใหม่ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว มาให้เจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนเข้ากรรมฐาน


3. ผู้ปฏิบัติเก่าให้นำบัตรประชาชนมายืนยันในวันที่ลงทะเบียนเข้ากรรมฐานทุกท่าน