ที่ระลึกงานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2552 เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ เขมรังสี ศูนย์4

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.500822-ปัจจุบันอารมณ์-วันพระ
02.470214-กรรมฐาน
03.500926-
04.490414-สติปัฏฐาน
05.490725-พอดีและให้ตรงบัจจุบัน-ปิดวัด
06.501230-สอนกรรมฐาน
07.490722-ก.อุบายภาวนา-ปิดวัด
08.500622-จิตเป็นสิ่งที่ต้องฝึก
09.500816-อบรมกรรมฐาน
10.491228-ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีสติ
11.490429-ก.โครงสร้างการปฏิบัติ
12.470316-กรรมฐาน