441205-ห-ทำความดีเพื่อความดี

เสียงธรรมเทศนา หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี หมวดหลักธรรมแนวความคิด
เรื่อง ทำความดีเพื่อความดี (5 ธันวาคม 2544)

ฟัง Podcast เสียงธรรม ” หลวงพ่อสุรศักดิ์ ” ทั้งในระบบ Android และ iOS

|