แผนที่การเดินทางมาวัดมเหยงคณ์ (ช่วงการปิดซ่อมสะพานเส้นทางเดิม)

แผนที่การเดินทางมาวัดมเหยงคณ์ (ช่วงการปิดซ่อมสะพานเส้นทางเดิม)

>เมื่อผ่านแยกเข้า ถ.สายเอเซียแล้ว

>ตรงไปถึงไฟแดงที่สอง (แยกวัดพระญาติการาม )

>>>เลี้ยวขวา และวิ่งตามถนนหลักประมาณ 2.2 กม.

จะพบ “ถ.หันตราซอย 5” ซึ่งเป็นทางเข้าสู่ประตู 2 ของวัดฯที่เดินทางได้สะดวกกว่ามาก

โดยท่านสามารถตั้ง google maps เป็น “หันตรา ซอย 5” ตั้งแต่ต้น

https://goo.gl/maps/Kfti351j6qpwH3jG8