เจดีย์โถงกลางของอุโบสถ

ก่อสร้างเจดีย์โถงกลางของอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร

( กำลังก่อสร้าง ) เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดกว้าง ๑๐ ศอก สูง ๒๖ ศอก งบประมาณการก่อสร้าง ๑๗.๑ ล้านบาท

ร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่าน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา อยุธยา

ชื่อบัญชี ” สร้างเจดีย์อุโบสถ ” โดย วัดมเหยงคณ์

บัญชีเลขที่ 575-468130-2

ส่งสลิบการโอนมายัง LINE ID:@mahaeyong