อุปสมบทหมู่ อบรมกรรมฐานจำพรรษา 3 เดือน

ขอเชิญกุลบุตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระธรรมวินัยพุทธบัญญัติ มีศรัทธาต่อการอบรมกรรมฐาน
ร่วมสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ และตอบแทนบุญคุณบุพการี
เข้าร่วมบวชเพื่อจำพรรษาสามเดือน ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
โดยมีหลวงพ่อ สุรศักดิ์ เขมรังสี เป็นพระอุปัชฌาย์และวิปัสสนาจารย์
รับจำนวนจำกัดเพียง 19 ท่าน

อ่านรายละเอียด https://www.v-vitchalai.com/ordinate/
สอบถามและสมัคร
วัดมเหยงคณ์ 0822333848
คุณไพรัช 0899003473
คุณดาว 0819818396
คุณแสงชัย 0863031302