รวมพระธรรมเทศนา หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 3

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.441023-วางให้รู้ดูให้เป็น
02.441221-ปัญญา 3 ระดับ
03.441026-นิมิตและการปรุงแต่ง
04.451114-รู้จักจิต
05.441124-ปฏิบัติให้พอดีในชีวิตประจำวัน
06.480115-เริ่มจากบัญญัติไปสู่ปรมัตถ์
07.วิธีเพิกสมมติบัญญัติ
08.เปรียบเทียบสมถะวิปัสสนา
09.370818-วางจิตให้พอดี
10.ปฏิบัติกรรมฐานเป็นบ้าจริงหรือ
11.ดูความปรุงแต่ง
12.430527-การหาจิตให้เจอ
13.480112-ผู้ได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อน