มุทิตาสักการะ แด่ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ปี 2557

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.วิปัสณากรรมฐาน
002.ว่าด้วยเรื่องวิปัสสนา
003.ทางเดินของวิปัสสนา
004.เเนะเเนววิปัสสนา
005.ตรงธรรมปรมัตถ์
006.การทำสมาธิ
007.กลวิธีปฏิบัติอย่างฉลาด
008.การฝึกจิต
009.กรรมฐานภาวนา
010.จิตรู้จิตอิสระ
011.เจริญสติทุกเวลา
012.ญาณ16
013.ธรรมดับทุกข์ใจ
014.กายมีทุกข์ถ้าไม่ฝึกใจ
015.เเนะเเนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน
016.ต้องทำให้เเจ้งเอง
017.ดูใจ
018.ทุกข์มีไว้กำหนด
019.จงเพียงระลึก
020.เทคนิคการปฏิบัติกรรมฐาน
021.เเนะเเนวเจริญกรรมฐาน
022.กรรมฐานกับการทำงาน
023.พิจารณาสิ่งที่มากระทบ
024.กำหนดรู้ให้จดสภาวะ
025.ธรรมานุปัสสนาสติปักฐาน
026.ใจรู้รู้ใจ
027.ต้องรู้จักวางจิต
028.ขันธ์เป็นสภาพจริง
029.สติปักฐาน
030.อนิจจัง
031.ปฏิบัติเเบบสบายๆ
032.กายในกายที่เป็นภายในเเละภายนอก
033.ความต่างของการรับรู้เเละรู้สภาวะ
034.การเเทรกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
035.กรรมฐานประจำวัน