ฝึกจิตกับชีวิตประจำวัน ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น.

ธรรมะออนไลน์ ฝึกจิตกับชีวิตประจำวัน โครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อคนทำงาน และผู้ที่ไม่มีเวลาเก็บตัวปฏิบัติธรรม โดยฝึกการเจริญสติไปพร้อมกับการทำงาน

โดยจะส่ง link ให้ท่านทุกวัน เวลา 5.00 น.
– สอนนำเดินจงกรม
– สอนนำนั่งสมาธิ
– ธรรมบรรยาย

ท่านสามารถบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น.

พบครูบาอาจารย์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรับคำแนะนำการปฏิบัติ และสอบถามปัญหาธรรม
หรือติดตามชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง
Youtube “วัดมเหยงคณ์ Official Channel”
และ
เฟสบุ๊ค “วัดมเหยงคณ์ สารธรรม”
สมัครได้ที่
https://activity.watmahaeyong.or.th/existing_user_01.php

ติดต่อสอบถาม
พี่เลี้ยงป๋อม Line ID : harisavan