ปรมัตถภาวนา

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01แนะนำการปฏิบัติ
02.บัญญัติ ปรมัตถ์
03.จิตเป็นสิ่งที่ต้องฝึก
04.ขั้นตอนการปฏิบัติ
05.ฝึกรู้ตัวทุกอิริยาบท
06.3วิธีการปฏิบัติกรรมฐานค่ำ
07.ก.ดูเขา-ดูเราอย่างปล่อยวาง
08.การเจริญสติปัฏฐาน
09.ก.ดูใจผู้รู้ ทำเป็นไม่ดู ฝึกรู้ปล่อยวาง
10.ระลึกรู้ด้วยความเป็นกลาง
11.เตือนจิตสะกิดใจ
12.กำหนดรู้
13.การหาจิตให้เจอ
14.โชคดีที่เข้ารอบสุดท้าย
15.วิปัสสนาญาณ
16.ธรรมบรรยาย
17.ตอบคำถามและโอวาทปิด