นําปฏิบัติ ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.480511-นำปฏิบัติ-ตามลำดับ
02.490426-นำปฏิบัติ-ผู้รู้ดูผู้รู้
03.480210-นำปฏิบัติ-รู้ใจ
04.480511-นำปฏิบัติ-รู้ลม
05.480606-นำปฏิบัติ-รู้เบาๆ
06.480209-นำปฏิบัติ-รู้สบายๆ
07.471111-นำปฏิบัติ
08.471015-นำปฏิบัติ-ผู้รู้คิด
09.471012-นำปฏิบัติ-ปล่อย
10.490426-นำปฏิบัติ
11.490321-นำปฏิบัติ
12.480309-นำปฏิบัติ-สัมผัสแค่ปรมัตถ์