ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 7 ที่ระลึกงานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี2556

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.การบวชดีนักแล
02.สิ่งที่น่ากลัวคือความชั่วในดวงจิต
03.อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
04.พระมหากาล-พระจุลกาล
05.นางปุณณาทาสี-อาสวะ4
06.บุญกุศลดุจญาติคอยต้อนรับ
07.ต่อเติมเสริมบุญ
08.เรื่องของกรรม
09.ภพภูมิและวาสนาของบุคคล
10.พึงเจริญเมตตาภาวนา
11.น้อมใจสู่ธรรมเพื่อความหลุดพ้น
12.อบรมกรรมฐาน 1
13.อบรมกรรมฐาน 2