ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 13 ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี ปี2559

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.แม่
02.นัตถิ-ปัญญา-สมาอาภา
03.ผู้ชี้ขุมทรัพย์
04.สุขในธรรม
05.ทางสายกลาง
06.แนะนำแนวทางการปฏิบัติ
07.ธรรโมวาท 1
08.ธรรโมวาท 2
09.อบรมพระสังฆาธิการ 1
10.อบรมพระสังฆาธิการ 1
11.เทศน์วันสงกรานต์ ปี 59
12.เทศน์งานทอดผ้าป่าฯ ปี 59