ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 12 ที่ระลึกงานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2559

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.โอวาทวันมาฆบูชา
02.ความรักแท้คือเมตตา
03.อย่ากลัวต่อความทุกข์
04.เทวละ-นารทดาบส-รัชชุมาลา
05.ทุกข์ในสังสารวัฏ-อริยบุคคล
06.ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืน
07.โลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญ
08.ฝึกจิตให้มีปัญญา
09.โอวาทธรรมวันปีใหม่
10.ปรารภเรื่องของชีวิต
11.นานาสาระธรรม
12.ปุจฉา-วิสัชนา