ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 11 ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี ปี 2558

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.อย่าประมาทในชีวิต 1
02.อย่าประมาทในชีวิต 2
03.เร่งบำเพ็ญสู่ทางสว่าง 1
04.เร่งบำเพ็ญสู่ทางสว่าง 2
05.จูเฬกสาฎก-พหุปุตติกาเถรี 1
06.จูเฬกสาฎก-พหุปุตติกาเถรี 2
07.พระรัตนตรัย-ที่พึ่งอันเกษม
08.ชีวิตเป็นเพียงขันธ์ 5
09.กรรมลิขิตชีวิตตน
10.กฎแห่งไตรลักษณ์ 1
11.กฎแห่งไตรลักษณ์ 2
12.ธรรมะดับทุกข์-เห็นจิตปรุงแต่ง 1
13.ธรรมะดับทุกข์-เห็นจิตปรุงแต่ง 2
14.ธรรมะดับทุกข์-เห็นจิตปรุงแต่ง 3
15.เอานิวรณ์เป็นกรรมฐาน
16.จงฝึกฝนตนเอง 1
17.จงฝึกฝนตนเอง 2
18.พึงทำความเห็นให้ถูกตรง
19.สติ-สิ่งที่ต้องฝึก