(2ต.ค.65) งานบุญเดือนเกิด

งานบุญเดือนเกิด ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

“เปลี่ยนวิถีคล้ายวันเกิด ทดแทนคุณผู้ให้กำเนิด สุดประเสริฐด้วยสายธารธรรม”
วัดมเหยงคณ์ ขอเชิญผู้ที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ เข้าร่วมงานบุญเดือนเกิด ให้ได้สาระเป็นบุญกุศลครบครัน ทั้งทาน ศีล ภาวนา แทนคุณคุณบิดรมารดา