กรรมฐาน Online รุ่นที่ 34 (คอร์สคนเก่า)

คอร์สปฏิบัติธรรมออนไลน์ “กรรมฐาน Online รุ่นที่ 34 (คอร์สคนเก่า)” โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ เป็นพระวิปัสสนาจารย์

สำหรับผู้ปฏิบัติที่เคยเข้าอบรมคอร์สกรรมฐาน (นับรวมคอร์สยาว9วัน, คอร์สสาขา, คอร์สออนไลน์ กับทางวัดมเหยงคณ์มาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง)

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 6 – 13 สิงหาคม 2565
สมัครได้ที่ Line : @VI22

สอบถามได้ที่ พี่เลี้ยงลินลี่ โทร. 087-429-4514