กรรมฐาน Online รุ่นที่ 33 (กรกฎาคม)

คอร์สปฏิบัติ “กรรมฐาน Online รุ่นที่ 33 (คอร์สคนใหม่)”

โดยพระภาวนา เขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ เป็นพระวิปัสสนาจารย์
วันที่ 16 -23 กรกฎาคม 2565

สมัครได้ที่
https://activity.watmahaeyong.or.th/new_user.php?act_id=5280

สอบถามได้ที่ พี่เลี้ยงป๋อม
LineID: harisavan